Vzdělávání, specializace

Přednášková činnost

28. 11. 2015, Praha
Přednáška Logopedická intervence u osob s Parkinsonovou nemocí – seminář Společnosti Parkinson, z.s.
22. 10. 2015
Přednáška Spolupráce klinického logopeda s logopedickými asistenty na mateřských školách - pro ředitelky MŠ
8. 4. 2015, České Budějovice
Přednáška Logopedická intervence u osob s Parkinsonovou nemocí na konferenci Komplexní péče o osby s Parkinsonovou nemocí, pořádané Jihočeskou univerzitou a Ústavem zdravotně sociální práce
4. 12. 2014, Český Krumlov
Přednáška Myofunkční terapie, používání traineru a spolupráce s ortodoncií v logopedické praxi - seminář Okresního sdružení pediatrů

Kurzy a atestace

3. 5. 2019, Hradec Králové
Fyziologický souhyb v rehabilitaci oro-faryngo-laryngeální oblasti
13.-14. 10. 2017, XXV. konference AKLČR - Tábor
Terapie v klinické logopedii
7.-8. 4. 2017, Praha
Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra II.
4. 3. 2017, Praha
Elektivní mutismus - kurz AKLČR
11.-12. 11. 2016, Otrokovice
Diagnostika v klinické logopedii (XXIV.celostátní konfrence AKLČR)
4.-5. 11. 2016, Praha
Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I.
30. 6-2. 7. 2016, Praha
Diagnostika a léčba vývojových poruch řeči z holistického pohledu - 1. klinicko-logopedické sympozium
8.-9. 1.2016, HAMU Praha
Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu
6.-7. 11. 2015, Karlovy Vary
Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a všeoborového přístupu, XXIII. konference AKLČR
30. 1.-21. 3. 2015, Hradec Králové
Certifikovaný kurz Poruchy polykání - diagnostika a léčba
20. 6. 2015, Praha
Techniky direktivně vedené muzikoterapie při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a jemné motoriky – Hudební a taneční fakulta AMU
10. 2. 2015, Praha
Kurz Hlas, HAMU
7.-8. 11. 2014, Český Krumlov
XIV. Českokrumlovský seminář dětské neurologie – Společnost dětské neurologie ČLS JEP
24.-25. 10. 2014, Hradec Králové
Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfazie v klinické praxi. XXII. Celostátní konference AKLČR
28. 5. 2014, České Budějovice
Seminář Léčba nedoslýchavosti implantabilními systémy
4.-5. 10. 2013, Praha
Myofunkční terapie
2.-3. 12. 2011, Opočno
Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace (certifikovaný kurz s akreditací MZ ČR)
11.-12. 11. 2011, Opočno
Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace (certifikovaný kurz s akreditací MZ ČR)
14.-15. 10. 2011, Opočno
Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace (certifikovaný kurz s akreditací MZ ČR)
4.-5. 11. 2011, Tábor
Diferenciální diagnostika a terapie neurovývojových poruch v klinické logopedii
6.-7. 9. 2011, Hradec Králové
Komunikace a handicap – vědecká konference s mezinárodní účastí
2010, Praha
Vyšetřovací testy v klinické logopedii
2010, Praha
Dysfagie-etiologie, diagnostika a terapie
2009, Opočno
Praktický kurz hlasové reedukace MUDr. Martina Kučery: I., II. a III.
4. 4. 2009, Ústí nad Labem
konference Diagnosticko-terapeutický proces v mezirezortním pojetí u dětí s neurovývojovými poruchami
26. 3. 2008, Brno
Deficity dílčích funkcí – Doc. PhDr. Věra Pokorná, CSc.
7.-8. 12. 2007, Praha
Chronická koktavost C, diagnostika a terapie
10. 11. 2007, Praha
Ortoepie
19. 10. 2007, Brno
Konference Mezinárodní den porozumění koktavosti
11.-12. 5. 2007, Bratislava
Afázie I - diagnostika a klasifikace podle A. R. Luriji
25. 4. 2006, Pedagogická fakulta UK – Praha
Test kresby lidské postavy
13.-14. 9. 2002, ALK ČR – Karviná
Moderné trendy v diagnostike a terapii pri chronickej zajakavosti
21.-23. 3. 2002, Otrokovice
Afaziologie „B“
24.-25. 1. 2002, Otrokovice
Afaziologie „A“
14.-15. 9. 2001, ALK ČR – Karviná
Moderné trendy v diagnostike a intervencii pri incipientnej zajakavosti (Lechta)
16. 10. 2000, ALK ČR – Olomouc
Praktický přístup při nápravě koktavosti u dospělých osob (Jim Mallot, USA)
4. a 11. 11. 1999, SSŠ a IT Ostrava
Moderní personalistika ve školství
28. 9. 1999, ALK ČR – FN Motol Praha
Fyzioterapie a logopedie (Dvořák)
4. 9. 1999, ALK ČR – Praha
Specific language impairment diferencial diagnosis and management of the non verbal children (Sister Marie de Monfort)
11. 1.-8. 3. 1999, Alpha PC School – Havířov
Kurz práce s PC (36 hodin)
15.-16. 5. 1998, ALK ČR – Velké Losiny
Tématický kurz Hlas (Šram)
8.-12. 12. 1995, WBB, spol. s r. o. – Prostějov
Jak se stát ještě lepším ředitelem (30 hodin)
17. 11. 1995, ALK ČR – Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Poruchy komunikace adolescentů a u dospělích osob
30. 11.-1. 12. 1993, SNsP Ostrava
Nové přístupy k psychologické péči o mentálně a tělesně postižené děti
5. 6. 1993, ALK ČR Ostrava
Kurz Testová vyšetření v klinické logopedii
12. a 14. 2. 1993, ALK ČR – Fakulta Thomayerovy nemocnice v Praze
Tématický kurz Afáziologie (Mimrová)
4.-7. 5. 1992, SNsP Ostrava
Tématický kurz Komplexní péče o afázie
6. 11. 1991, ILF Praha
Zkouška ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví dle § 45, vyhlášky č. 77/ 1981 Sb. o zdrav. prac. (ATESTACE)
20.-24. 5. 1991, SNsP Ostrava
Tématický kurz Komplexní péče o balbuties, tumultus a mutismus
18.-22. 3. 1991, SNsP Ostrava
Tématický kurz Komplexní péče o palatolaliky
13. 4.-14. 5. 1990, ILF Praha
Tématický kurz Klinická logopedie
5.-9. 3. 1990, SNsP Ostrava
Tématický kurz Komplexní a týmová péče o sluchově postižené
11.-15. 9. 1989, KÚNZ Ostrava
Tématický kurz Terapeutické chování v interakci s nemocnými
12.-16. 6. 1989, KÚNZ Ostrava
Tématický kurz Znaková řeč