Profesní životopis

Vzdělání

od doČinnost
1985 – 1991Atestace v oboru Klinická logopedie
1981 – 1985Univerzita Palackého – Pedagogická fakulta, obor ŠMVZP, specializace logopedie, somatopedie a psychopedie
1977-1981Gymnázium Český Krumlov

Zaměstnání

OD doČinnost
1995-současnostKlinický logoped
8. 1993-30. 1. 2000Ředitelka ZvŠ a PŠ v Českém Těšíně (v době ředitelské funkce trval souběh zaměstnání s logopedickou praxí)
9. 1988-22. 8. 1993Klinický logoped pro Nemocnici s Poliklinikou, Český Těšín (státní sektor)
9. 1985-31. 8. 1988Učitelka ZvŠ v Českém Těšíně

Provozování nestátního zdravotnického zařízení od 11. 3. 1995