Profesní životopis

Vzdělání

1985-1991
Atestace v oboru Klinická logopedie
1981-1985
Univerzita Palackého – Pedagogická fakulta, obor ŠMVZP, specializace logopedie, somatopedie a psychopedie
1977-1981
Gymnázium Český Krumlov

Zaměstnání

1995-současnost
Klinický logoped
23. 8. 1993-30. 1. 2000
Ředitelka ZvŠ a PŠ v Českém Těšíně (v době ředitelské funkce trval souběh zaměstnání s logopedickou praxí)
1. 9. 1988-22. 8. 1993
Klinický logoped pro Nemocnici s Poliklinikou, Český Těšín (státní sektor)
1. 9. 1985-31. 8. 1988
Učitelka ZvŠ v Českém Těšíně

Provozování nestátního zdravotnického zařízení od 11. 3. 1995