Logopedická ambulance

V PŘÍPADĚ NEMOCI VÁS NEBO VAŠEHO DOPROVODU PROSÍME O
PŘEOBJEDNÁNÍ TERMÍNU!

Provoz logopedických ambulancí Centra řeči sro. je bez omezení. Dodržujeme zpřísněná bezpečnostní hygienická opatření. Nadále trvá možnost využívat  nabídku distanční péče  (telefonicky, mailem nebo videohovorem).

Telefon recepce pro objednávání pacientů:

+420 773 657 369 – Mgr. Lenka Jírovcová

Ordinace klinické logopedie poskytuje vysoce kvalifikovanou péči dětem, mladistvým i dospělým v oblasti poruch komunikace. Toto nestátní zdravotnické zařízení klade důraz na odbornost logopeda a na osobní přístup ke každému pacientovi. Klinický logoped provede vyšetření a diferenciální diagnostiku a následně vypracuje přísně individuální plán reedukace. Vycházíme z nejmodernějších znalostí oboru. Při tréninku používáme nejrůznější metodiky.

K 31. 3. 2020 se uzavírá logopedická ambulance ve Volarech. Klienti a noví zájemci o logopedickou péči budou přijati dle zájmu v ambulanci v Prachaticích, Č. Krumlově, Č. Budějovicích nebo v Horní Plané.
K 31. 3. 2020 se uzavírá provozovna masáží More Panthai masáže v Českých Budějovicích.

Spolupracujeme v rámci komplexní péče s dalšími odborníky z pracovišť psychologie, psychiatrie, foniatrie, ORL, chirurgie, ortodoncie, čelistní chirurgie, neurologie, interny a rehabilitace. Úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Týně nad Vltavou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově, s Arpidou v Českých Budějovicích, klinikou LOGO v Brně a dalšími specializovanými zařízeními.

V rámci reedukace používáme specializované přístrojové vybavení (indikátor sykavek, rotavibrátory, bzučák, logopedické sondy a další pomůcky na nácvik správné orální pozice, pomůcky pro myofunkční terapii atd.), počítačové programy pro výuku na PC.

Logopedická ambulance Centrum řeči spol. s r.o.
IČ: 28148568

 

Hlavní pracoviště

J. Š. Baara 1686/67, 370 01 České Budějovice

Náplň činnosti Logopedické ambulance

Logopedie pro děti a mladistvé

 • opožděný vývoj řeči
 • vývojová dysfázie (vývojová porucha řeči se specifickými projevy)
 • mutismus (nemluvnost)
 • afázie (poruchy mluvené i psané řeči na základě organického poškození mozku, např. po cévních mozkových příhodách) dysartrie (porucha článkování řeči)
 • dyslalie (patlavost)
 • poruchy při anomáliích orofaciálního systému (rhinolalia – huhňavost,
  palatolalie – vady řeči při rozštěpech rtu, patra a čelisti)
 • balbuties (koktavost)
 • tumultus (breptavost)
 • poruchy čtené a psané řeči (dyslaxie, dysgrafie,…)
 • poruchy řeči při rozštěpech (palatolalie)
 • poruchy řeči při DMO (dětské mozkové obrně)
 • poruchy řeči při mentální retardaci
 • poruchy řeči při smyslových vadách narušená komunikační schopnost v důsledku poruch hlasu
 • pervazivní vývojové poruchy (autismus, Aspergerův syndrom)
 • dysfonie – poruchy hlasu dysfagie (poruchy polykání a příjmu potravy)

Logopedie pro dospělé pacienty

Specifika logopedické péče o dospělé pacienty
Pracujeme v oblasti poruch komunikace, které vznikají později nebo svým charakterem přetrvávají do dospělého věku – projevy dyslalie, balbuties (kokatavosti), tumultu (breptavosti) a dalších. Často vlivem zátěží a stresů a rozvoji náročných sociálních vztahů dochází k akceleraci projevů přetrvávajíví poruchy z dětství. Dále to mohou být poruchy výslovnosti po protetických úpravách chrupu, hlasové mutační poruchy, poruchy řeči v důsledku úrazů a také onkologických nebo neurologických onemocnění CNS, poruchy hlasu (dysfonie).
Další skupinu klientů tvoří lidé, kteří potřebuji perfektní výslovnost a kultivovaný projev, protože toto je klíčovou součástí jejich pracovního upatnění (učitelé, herci, moderátoři, pracovníci v oboru služeb, marketingu a amnagementu).
V neposlední řadě se staráme o pacienty s poruchami řečové komunikace v důsledku stárnutí (rehabilitace motorických řečových schopností, tvorby hlasu, respiračních obtíží, nácvik odezírání při presbyakuzii – tj. stařecké nedoslýchavosti, důsledky traumat CNS, syndromu demence, vzniku duševních onemocnění, a dalších.)

Terapie poruch řečové komunikace u dospělých osob
Individuální terapeutický plán sestavený na základě logopedické diagnostiky zahrnuje: stanovení příčin a možné prognózy poruchy řečové komunikace návrh metodiky a intenzity rehabilitačního postupu způsob využití terapeutických cvičebných materiálů a pomůcek způsob spolupráce s logopedem, rodinou, eventuálně s ošetřujícím personálem

Pořádání přednášek, seminářů a kurzů

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (Živnostenský list)

Přednášková a školící činnost

Tyto akce nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, jsou organizovány na živnostenský list. Minimální počet účastníků kurzů je 3-5 podle typu náplně, maximální 8-10.

Příklady nabízených kurzů:

 • kurz „Šikulka“ pro předškoláky – v měsících červenec a srpen
 • kurz pro děti se specifickými poruchami učení (dyslektiky, dysgrafiky…)
 • kurz pro děti s poruchami pozornosti a koncentrace, hyperaktivitou
 • kurz pro afatiky (pacienty po CMP)
 • kurz rétoriky

Příklady posledních poskytnutých přednášek:

 • Logopedie ve školství a ve zdravotnictví
 • Logopedická depistáž pro pediatry
 • Logopedie mezičelistních ortodontických anomálií pro stomatology

Fotografie z Logopedických ambulancí

Spolupracujeme s: www.smile-art.czwww.hlascentrum.czwww.moje-klinika.czwww.spolecnost-parkinson.cz