Logopedická ambulance

Nestátní zdravotnické zařízení. Poskytovaná péče je hrazena pojišťovnami.

Telefonický kontakt pro objednávání pacientů:

Mgr. Jírovcová +420 773 657 369
PaedDr. Suchá +420 721 645 557
Mgr. Pokorná +420 723 707 272
Mgr. Košková +420 736 708 618
Mgr. Máchová +420 724 192 566
Mgr. Jusková +420 607 549 530

Provoz logopedických ambulancí Centra řeči sro. je bez omezení. Dodržujeme zpřísněná bezpečnostní hygienická opatření. Nadále trvá možnost využívat  nabídku distanční péče  (telefonicky, mailem nebo videohovorem).

K 31. 3. 2020 se uzavírá logopedická ambulance ve Volarech. Klienti a noví zájemci o logopedickou péči budou přijati dle zájmu v ambulanci v Prachaticích, Č. Krumlově, Č. Budějovicích nebo v Horní Plané.
K 31. 3. 2020 se uzavírá provozovna masáží More Panthai masáže v Českých Budějovicích.

Ordinace klinické logopedie poskytuje vysoce kvalifikovanou péči dětem, mladistvým i dospělým v oblasti poruch komunikace. Toto nestátní zdravotnické zařízení klade důraz na odbornost logopeda a na osobní přístup ke každému pacientovi. Klinický logoped provede vyšetření a diferenciální diagnostiku a následně vypracuje přísně individuální plán reedukace. Vycházíme z nejmodernějších znalostí oboru. Při tréninku používáme nejrůznější metodiky.

Spolupracujeme v rámci komplexní péče s dalšími odborníky z pracovišť psychologie, psychiatrie, foniatrie, ORL, chirurgie, ortodoncie, čelistní chirurgie, neurologie, interny a rehabilitace. Úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Týně nad Vltavou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově, s Arpidou v Českých Budějovicích, klinikou LOGO v Brně a dalšími specializovanými zařízeními.

V rámci reedukace používáme specializované přístrojové vybavení (indikátor sykavek, rotavibrátory, bzučák, logopedické sondy a další pomůcky na nácvik správné orální pozice, pomůcky pro myofunkční terapii atd.), počítačové programy pro výuku na PC.

Logopedická ambulance Centrum řeči spol. s r.o.
IČ: 28148568

 

Hlavní pracoviště

J. Š. Baara 1686/67, 370 01 České Budějovice

Náplň činnosti Logopedické ambulance

Logopedie pro děti a mladistvé

 • opožděný vývoj řeči
 • vývojová dysfázie (vývojová porucha řeči se specifickými projevy)
 • mutismus (nemluvnost)
 • afázie (poruchy mluvené i psané řeči na základě organického poškození mozku, např. po cévních mozkových příhodách) dysartrie (porucha článkování řeči)
 • dyslalie (patlavost)
 • poruchy při anomáliích orofaciálního systému (rhinolalia – huhňavost,
  palatolalie – vady řeči při rozštěpech rtu, patra a čelisti)
 • balbuties (koktavost)
 • tumultus (breptavost)
 • poruchy čtené a psané řeči (dyslaxie, dysgrafie,…)
 • poruchy řeči při rozštěpech (palatolalie)
 • poruchy řeči při DMO (dětské mozkové obrně)
 • poruchy řeči při mentální retardaci
 • poruchy řeči při smyslových vadách narušená komunikační schopnost v důsledku poruch hlasu
 • pervazivní vývojové poruchy (autismus, Aspergerův syndrom)
 • dysfonie – poruchy hlasu dysfagie (poruchy polykání a příjmu potravy)

Logopedie pro dospělé pacienty

Specifika logopedické péče o dospělé pacienty
Pracujeme v oblasti poruch komunikace, které vznikají později nebo svým charakterem přetrvávají do dospělého věku – projevy dyslalie, balbuties (kokatavosti), tumultu (breptavosti) a dalších. Často vlivem zátěží a stresů a rozvoji náročných sociálních vztahů dochází k akceleraci projevů přetrvávajíví poruchy z dětství. Dále to mohou být poruchy výslovnosti po protetických úpravách chrupu, hlasové mutační poruchy, poruchy řeči v důsledku úrazů a také onkologických nebo neurologických onemocnění CNS, poruchy hlasu (dysfonie).
Další skupinu klientů tvoří lidé, kteří potřebuji perfektní výslovnost a kultivovaný projev, protože toto je klíčovou součástí jejich pracovního upatnění (učitelé, herci, moderátoři, pracovníci v oboru služeb, marketingu a amnagementu).
V neposlední řadě se staráme o pacienty s poruchami řečové komunikace v důsledku stárnutí (rehabilitace motorických řečových schopností, tvorby hlasu, respiračních obtíží, nácvik odezírání při presbyakuzii – tj. stařecké nedoslýchavosti, důsledky traumat CNS, syndromu demence, vzniku duševních onemocnění, a dalších.)

Terapie poruch řečové komunikace u dospělých osob
Individuální terapeutický plán sestavený na základě logopedické diagnostiky zahrnuje: stanovení příčin a možné prognózy poruchy řečové komunikace návrh metodiky a intenzity rehabilitačního postupu způsob využití terapeutických cvičebných materiálů a pomůcek způsob spolupráce s logopedem, rodinou, eventuálně s ošetřujícím personálem

Pořádání přednášek, seminářů a kurzů

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (Živnostenský list)

Přednášková a školící činnost

Tyto akce nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, jsou organizovány na živnostenský list. Minimální počet účastníků kurzů je 3-5 podle typu náplně, maximální 8-10.

Příklady nabízených kurzů:

 • kurz „Šikulka“ pro předškoláky – v měsících červenec a srpen
 • kurz pro děti se specifickými poruchami učení (dyslektiky, dysgrafiky…)
 • kurz pro děti s poruchami pozornosti a koncentrace, hyperaktivitou
 • kurz pro afatiky (pacienty po CMP)
 • kurz rétoriky

Příklady posledních poskytnutých přednášek:

 • Logopedie ve školství a ve zdravotnictví
 • Logopedická depistáž pro pediatry
 • Logopedie mezičelistních ortodontických anomálií pro stomatology

Spolupracujeme s: www.smile-art.czwww.hlascentrum.czwww.moje-klinika.czwww.spolecnost-parkinson.cz