Ceník výkonů

Smluvní ceny (pro klienty bez zdravotního pojištění nebo nad rámec služeb hrazených zdravotními pojišťovnami).

V platnosti od 1. 6. 2019

Cílené logopedické vyšetření á 30 min300 Kč
(orientační test školní zralosti, zkouška znalostí předškolních dětí, zkouška čtení, test obkreslování, reverzní test, zkouška sluchového rozlišování, test verbální inteligence, test grafomotoriky, ad.spec.pedagogické poradenství)
Komplexní logopedické vyšetření
- vstupní vyšetření á 60 minut500 Kč
- terapie á 30 minut200 Kč
- terapie á 45 minut350 Kč
- terapie á 60 minut500 Kč
- prodloužená terapie á 15 minut150 Kč
- myofunkční terapie (6 lekcí á 30 min.)1600 Kč
Test fonematického sluchu500 Kč
Test deficitů dílčích funkcí1500 Kč
Vyšetření rozlišení distinktivních rysů hlásek680 Kč
Test leváctví230 Kč
Popis řeči podle sluchového záznamu340 Kč
Vyšetření rozumění řeči670 Kč
Vyšetření jemné motoriky dle Ozeretzkého a motoriky jazyka dle Kvinta340 Kč
Vyšetření pro potřebu přijímacího řízení VŠ150 Kč
Vypracování zprávy logopedické ambulance – na vyžádání200 Kč
Pokuta za neomluvenou absenci200 Kč
Jednorázový poplatek za cvičební materiály100 Kč