Ceník výkonů

Smluvní ceny (pro klienty bez zdravotního pojištění nebo nad rámec služeb hrazených zdravotními pojišťovnami).

V platnosti od 1. 1. 2022

Cílené logopedické vyšetření vč. 1 testu á 30 min
Testy s vyšetřením a vyhodnocením do 45 minut: orientační test školní zralosti ad.standardizované testy a specializovaná vyšetření jako např. reverzní test, test verbální inteligence, test grafomotoriky, test fonematického sluchu, test laterality, vyšetření distinktivních rysů hlásek řeči, vyšetření jemné motoriky dle Ozeretzkého a motoriky jazyka dle Kvinta,ad.logopedické a speciálně pedagogické testy
450 Kč
Každý další test na vyžádání400 Kč
Komplexní logopedické vyšetření á 45 min800 Kč
– terapie á 30 minut400 Kč
– terapie á 45 minut500 Kč
– terapie á 60 minut700 Kč
Náročné testy á 60 min1500 Kč
Vypracování zprávy klinického logopeda- na vyžádání klienta300 Kč
Terapie v domácím prostředí s dojezdem do 15 km á 30 min
Plus 10 Kč/ 1 km
500 Kč
Terapie v domácím prostředí s dojezdem do 15 km á 45 min
Plus 10 Kč/ 1 km
700 Kč
Terapie v domácím prostředí s dojezdem do 15 km á 60 min
Plus 10 Kč/ 1 km
900 Kč
Smluvní úhrada za neomluvenou neúčast
Neúčast na terapii musí být ohlášena nejméně 24 hodin předem
300 Kč
Smluvní jednorázová úhrada za cvičební materiály400 Kč
Vyšetření pro potřebu přijímacího řízení na VŠ200 Kč