Dospělí

Indikace ke klinicko-logopedickému vyšetření dospělých

Návštěva u logopeda je doporučena, pokud u Vás bylo diagnostikováno následující:

Poruchy výslovnosti – nesprávná výslovnost všech hlásek českého jazyka (ráčkování atd.)

Poruchy hlasu – (snížení hlasové síly, chraptivost, ztráta hlasu)

Poruchy plynulosti  řeči – mezi příznaky se řadí např.: narušené dýchání, zadrhávání , zrychlené řečové tempo, nepříjemné pocity a obavy z těžkostí při mluvení (červenání, mrkání, grimasy, přešlapování atd., což působí pro okolí rušivě)

Poruchy řeči  jako následek cévní mozkové příhody – obtíže v:

  • spontánní řeči – deformace slov různého typu a stupně, snížená schopnost větného vyjádření, překotná mluva se sníženou srozumitelností, vytváření neologismů (nových slov)
  • porozumění řeči – npř. dělá problém vykonání složitějšího příkazu
  • opakování
  • pojmenování

Poruchy artikulace při neurodegenerativních onemocněních (Parkinsonova nemoc, Amyotrofická laterální skleróza, Alhzhaimerova nemoc, demence, atd.)

Poruchy polykání – ztížený či dokonce nemožný příjem stravy a tekutin (únik stravy z úst, váznutí stravy v oblasti tváří, nekoordinovaná ztráta či polknutí sousta, opožděná iniciace polykání, kašel/dávení ihned po polknutí, reflux atd.)

Stavy po ozařování hlavy – ztuhlá čelist, obtíže s kousáním potravy

Poruchy řeči jako poúrazový stav

Asymetrie svalů obličeje po zánětu trojklanného nervu – např. padá koutek/víčko následkem zánětu 

Zvýšená/snížená nosovost – např. po chronických zánětech dutin