Ordinace

Hlavní pracoviště

J. Š. Baara 1686/67, 370 01 České Budějovice
Zdravotní středisko, Náměstí 46, Horní Planá
Mateřská škola Frymburk 112
Poliklinika Český Krumlov, T. G. Masaryka 205, Latrán, 381 01 Český Krumlov
J. Š. Baara 1685/85, 370 01 České Budějovice

Odborná konzilia v Nemocnici Český Krumlov a České Budějovice

Interna, neurologie, dětské oddělení
Konzilia a terapie v domovech pro seniory a domovech s pečovatelskou službou

Odbornost

1991      Atestace v oboru klinická logopedie

2011     Certifikovaný kurz s akreditací MZČR :  Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace
2015     Certifikovaný kurz s akreditací MZČR:   Poruchy polykání- diagnostika a léčba