Zaměstnanci

Mgr. Lenka Jírovcová - +420 773 657 369

recepce Centra řeči v ČB, asistentka

Profesní životopis

1995–1999
Západočeská fakulta – pedagogická fakulta – státní závěrečná zkouška z německého jazyka

PaedDr. Mirjana Suchá +420 721 645 557

klinický logoped

Profesní životopis

Pedagogická fakulta UK – obor speciální pedagogika – vychovatelství Rozdílové studium speciální pedagogika – učitelství
Státní závěrečné zkoušky z logopedie, etopedie, psychopedie

Další specializační vzdělávání v oboru klinická logopedie

 

2017
atestace v oboru klinická logopedie dne 26. 6.
2013
Kurz – Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví, Praha
2013
Kurz – Fixovaná koktavost, Praha
2013
Kurz – Dyslálie, Praha
2013
Kurz – Péče o dítě se sluchovou vadou, Praha
2012
Kurz – Afáziologie B – Kognitivně neuropsychologický přístup, Brno
2012
Kurz – Incipientní koktavost, Praha
2012
Kurz – Neurogenní poruchy u dospělých, Brno
2011
Kurz – Afáziologie a základy klinické afáziologie, Brno
2011
Kurz – Pro foniatry a klinické logopedy – dysartrie, Praha
2011
Kurz – Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace, Praha
2010
Kurz – Klinická neurologie pro klinické logopedy, Brno
2010
Kurz – Vývojová dysfázie, Praha
2010
Kurz – Dysfágie, Praha
2009
Kurz – Neurogenní poruchy řeči a hlasu, Praha
1990
Výcvik autogenního treninku Praha 1990

Mgr. Pavla Košková +420 736 708 618

speciální pedagog, logoped

Profesní životopis

Pedagogická fakulta UK – obor Speciální pedagogika – učitelství
Státní zkouška z logopedie
Filozofická fakulta UK – Studium výchovných poradců závěrečná zkouška Gracent – grafologická komora – Grafologie a psychologie
Kvalifikační studium pro ředitele škol

Pracovní zkušenosti

2012 – dosud
Centrum řeči s.r.o. – logopedka
2010-2012
ředitelka ZŠP Vimperk
1991-2010
učitelka – ZvŠ (ZŠP) Vimperk
Od roku 2006
školní logoped
Od roku 2003
výchovný poradce
1986-87
učitelka ZVŠ Strakonice

Odborné kurzy

2013
Rehabilitační centrum Mudr.Richarda Smíška Metoda SM-systém I.aII. – spinal stabilization
2010
Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV Prevence ve škole, co dělat, když…, České Budějovice
2009
Šikana v praxi školy Intervenční hodiny Šikana I.a II. Zneužívání návykových látek, České Budějovice
2008
Život bez závislostí, České Budějovice
2007
Orientace v právní oblasti u výchovných poradců Prevence, diagnostika a vyšetřování u SPU Emoční poruchy u dětí, České Budějovice
2006
Regenerace sil, zvládání a mapování stresů a jejich zvládání, Prachatice
2004
SPU ve výuce – neučí se a ještě zlobí Nové trendy ve vytváření programů ve škole I.a II. Agresivita, kriminalita u dětí a mládeže, České Budějovice
2003
Právní normy a šikana, patologické hráčství, České Budějovice
2002
Neverbální komunikace a emoční inteligence, České Budějovice
2002
Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich reedukace, Prachatice

Mgr. Gabriela Habalová +420 723 707 272

logoped

Profesní životopis

Jazyková vybavenost
angličtina – úroveň B2 (zkoušky FCE)
němčina- úroveň B1
2017
Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Brno
Státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie
2016/2017
vedení kroužku logopedické prevence v MŠ Syrovice u Brna
2015
logopedická praxe v Německu- asistentská činnost v ambulanci klinického logopeda pro děti i dospělé
2012
Gymnázium B.Němcové, Dačice