Zaměstnanci

PaedDr. Mirjana Suchá

+420 721 645 557

klinický logoped – odborný zástupce

Profesní životopis

 • Pedagogická fakulta UK – obor speciální pedagogika – vychovatelství Rozdílové studium speciální pedagogika – učitelství Státní závěrečné zkoušky z logopedie, etopedie, psychopedie

Další specializační vzdělávání v oboru klinická logopedie

 • 2017 atestace v oboru klinická logopedie dne 26. 6.
 • 2013 Kurz – Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví, Praha
 • 2013 Kurz – Fixovaná koktavost, Praha
 • 2013 Kurz – Dyslálie, Praha
 • 2013 Kurz – Péče o dítě se sluchovou vadou, Praha
 • 2012 Kurz – Afáziologie B – Kognitivně neuropsychologický přístup, Brno
 • 2012 Kurz – Incipientní koktavost, Praha
 • 2012 Kurz – Neurogenní poruchy u dospělých, Brno
 • 2011 Kurz – Afáziologie a základy klinické afáziologie, Brno
 • 2011 Kurz – Pro foniatry a klinické logopedy – dysartrie, Praha
 • 2011 Kurz – Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace, Praha
 • 2010 Kurz – Klinická neurologie pro klinické logopedy, Brno
 • 2010 Kurz – Vývojová dysfázie, Praha
 • 2010 Kurz – Dysfágie, Praha
 • 2009 Kurz – Neurogenní poruchy řeči a hlasu, Praha
 • 1990 Výcvik autogenního treninku Praha

Mgr. Gabriela Pokorná

+420 723 707 272

klinický logoped

Profesní životopis

Jazyková vybavenost

 • angličtina – úroveň B2 (zkoušky FCE)
 • němčina- úroveň B1

Odborné kurzy

 • 2022 Senzomotorika v rehabilitaci poruch dýchání, hlasu, artikulované řeči a polykání – Mudr. M. Kučera
 • 2013 Rehabilitační centrum Mudr.Richarda Smíška Metoda SM-systém I.aII. – spinal stabilization
 • 2010 Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV Prevence ve škole, co dělat, když…, České Budějovice
 • 2009 Šikana v praxi školy Intervenční hodiny Šikana I.a II. Zneužívání návykových látek, České Budějovice
 • 2008 Život bez závislostí, České Budějovice
 • 2007 Orientace v právní oblasti u výchovných poradců Prevence, diagnostika a vyšetřování u SPU Emoční poruchy u dětí, České Budějovice
 • 2006 Regenerace sil, zvládání a mapování stresů a jejich zvládání, Prachatice
 • 2004 SPU ve výuce – neučí se a ještě zlobí Nové trendy ve vytváření programů ve škole I.a II. Agresivita, kriminalita u dětí a mládeže, České Budějovice
 • 2003 Právní normy a šikana, patologické hráčství, České Budějovice
 • 2002 Neverbální komunikace a emoční inteligence, České Budějovice
 • 2002 Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich reedukace, Prachatice

Vzdělání

 • 2017 Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Brno Státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • 2016/2017 vedení kroužku logopedické prevence v MŠ Syrovice u Brna
 • 2015 logopedická praxe v Německu- asistentská činnost v ambulanci klinického logopeda pro děti i dospělé
 • 2012 Gymnázium B.Němcové, Dačice

Mgr. Zdeňka Máchová

+420 724 852 477

logoped

Profesní životopis

Jazyková vybavenost

 • angličtina – úroveň B1
 • němčina – úroveň A2

Vzdělání

 • 2016 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií Státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie
 • 2011 Gymnázium Český Krumlov

Pracovní zkušenosti

 • 2016/2017 logoped v Centru řeči s.r.o. (DPČ)
 • 2012 kurz Základní normy zdravotnických znalostí (Červený kříž)

Mgr. Pavla Košková

+420 736 708 618

speciální pedagog, logoped

Profesní životopis

 • Pedagogická fakulta UK – obor Speciální pedagogika – učitelství, státní zkouška z logopedie
 • Filozofická fakulta UK – Studium výchovných poradců, závěrečná zkouška Gracent – grafologická komora – Grafologie a psychologie
 • Kvalifikační studium pro ředitele škol

Pracovní zkušenosti

 • 2012 – dosud Centrum řeči s.r.o. – logopedka
 • 2010-2012 ředitelka ZŠP Vimperk
 • 1991-2010 učitelka – ZvŠ (ZŠP) Vimperk
 • Od roku 2006 školní logoped
 • Od roku 2003 výchovný poradce
 • 1986-87 učitelka ZVŠ Strakonice

Mgr. Markéta Buchláková

+420 775 710 601

logoped

momentálně na mateřské dovolené

Profesní životopis

Jazyková vybavenost

 • angličtina – úroveň B2

Vzdělání

 • 2019 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie
 • 2014 Gymnázium Česká 64, České Budějovice

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • 2018/2019 školní logoped v MŠ Logopedická Praha
 • 2020 logoped v Centru řeči s.r.o.

Mgr. Denisa Jusková

+420 607 549 530

speciální pedagog, logoped

Profesní životopis

Jazyková vybavenost

 • angličtina na komunikativní úrovni

Vzdělání

 • 2021 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie
 • 2019 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Speciální pedagogika – vychovatelství Státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie
 • 2016 Gymnázium Česká 64, České Budějovice

Pracovní zkušenosti

 • 2019 Sportovní Montessori školka, Hluboká nad Vltavou – pečující osoba
 • 2019 Hluboká v pohybu, sportovní a kulturní spolek – asistent při sportovních lekcích

Studentské praxe

 • ZŠ a MŠ Kubatova – individuální a skupinová práce pod vedením pedagogického pracovníka
 • Mateřská škola pro zrakově postižené Zachariášova – přímá pedagogická činnost
 • Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice – asistent napedagogických programech, asistent na příměstských táborech
 • Domov pro seniory Máj, České Budějovice – pracovník v sociálních službách

Mgr. Barbora Slunečková

+420 734 852 479

logoped

Profesní životopis

Jazyková vybavenost

 • angličtina – úroveň B2 (zkoušky FCE)
 • němčina – úroveň C1 (zkoušky DSD II)

Vzdělání

 • 2022 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie
 • 2017 Biskupské gymnázium J.N.Neumanna v Českých Budějovicích

Pracovní zkušenosti

 • 2022 – 2023 asistentka pedagoga ve škole pro sluchově postižené v Českých Budějovicích
 • 2019 – 2022 asistentka pedagoga / učitelka ve třídě logopedické v mateřské škole v Brně

Mgr. Hana Wohlgemuthová

+420 730 152 147

logoped

Profesní životopis

Vzdělání

 • 2020 Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika, SZZ z Logopedie a Surdopedie

Odborné kurzy a vzdělávací programy

 • Základní postupy v aplikované behaviorální analýze, Pedagogická fakulta Masarykovi univerzity
 • Raná péče a pěstounství, Brno
 • Lezení – základ grafomotoriky, Praha
 • Praktický manažerský seminář, Český Těšín
 • Interní kurz Senzorické integrace (modul 2), Brno
 • Základní kurz krizové intervence, Brno
 • Etika a křesťanské hodnoty v sociální práci, Český Těšín
 • Tým okolo dítěte – metodika mezioborové spolupráce, Zlín
 • Kurz první pomoci PROFI, ZDrSEM
 • Baby motýlí masáže, Brno
 • Intenzivní kurz znakového jazyka, Brno
 • Neurologické poruchy řeči, Brno
 • Efektivní začlenění žáka s SVP, Praha

Pracovní zkušenosti

 • 2021 – 2023 Vedoucí poradny rané péče, koordinační průvodce projektu Homesharing, facilitátor v projektu Tým okolo dítěte Slezská diakonie Úsek Brno
 • 2018 – 2020  Vedoucí rané péče, poradce rané péče – logoped, pracovník sociální rehabilitace Občanské sdružení Logo z.s., Brno

Mgr. Lenka Jírovcová

+420 773 657 369

recepce Centra řeči v ČB, asistentka

Profesní životopis

 • 1995–1999 Západočeská fakulta – pedagogická fakulta – státní závěrečná zkouška z německého jazyka