Publikované příspěvky

Děti a my 3/2007
Mluví dítě správně? (rubrika Zdraví)
Děti a my 4/2007
Od prvního hlásku ke slovíčkům (rubrika Kojenec)
Rodina.cz (11. 6. 2007)
Mluví dítě správně?