Odborná praxe

 • ambulantní logopedická péče pro všechny typy a stupně vad řečového procesu dětí, adolescentů a dospělých osob
 • diagnostika specifických poruch učení, diferenciální diagnostika dětí s ADHD syndromem, reedukace DYS-funkcí dyslexie, dyspraxie, atd.
 • odborná konzilia, komplexní vyšetření a diferenciální diagnostika:
  • interní oddělení
  • dětské oddělení
  • novorozenecké oddělení
  • neurologické oddělení
  • Stacionář, Dětské centrum
  • foniatrické oddělení
  • Domovy důchodců a Domy s pečovatelskou službou
 • organizační a metodické vedení logopedických asistentů
 • odborná garance absolventům VŠ při přípravě k atestaci
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry
 • zřízení a metodické vedení logopedických tříd mateřských škol
 • zřízení, organizační a metodické vedení pomocné školy pro děti s kombinovanými vadami
 • provádění depistáží
 • lektorská činnost
 • managerská praxe
 • publikační činnost
 • práce pro neziskové organizace
 • pořádání přednášek, seminářů a kurzů v oborech logopedie a speciální pedagogika.