Odborná praxe

ambulantní logopedická péče pro všechny typy a stupně vad řečového procesu dětí, adolescentů a dospělých osob
diagnostika specifických poruch učení, diferenciální diagnostika dětí s ADHD syndromem, reedukace DYS-funkcí dyslexie, dyspraxie, atd.
odborná konzilia, komplexní vyšetření a diferenciální diagnostika:
interní oddělení
dětské oddělení
novorozenecké oddělení
neurologické oddělení
Stacionář, Dětské centrum
foniatrické oddělení
Domovy důchodců a Domy s pečovatelskou službou
organizační a metodické vedení logopedických asistentů
odborná garance absolventům VŠ při přípravě k atestaci
spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry
zřízení a metodické vedení logopedických tříd mateřských škol
zřízení, organizační a metodické vedení pomocné školy pro děti s kombinovanými vadami
provádění depistáží
lektorská činnost
managerská praxe
publikační činnost
práce pro neziskové organizace
pořádání přednášek, seminářů a kurzů v oborech logopedie a speciální pedagogika