Aktivity a pořádané akce

Rekondiční tábory pro osoby s Parkinsonovou nemocí

Letní tábory pro děti s vadami řeči (5–10 let)

Odborná konzilia na vyžádání (domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, dětský domov, dětské, interní a neorologické oddělení nemocnic, Bazalka, ad.)

Ambulantní péče o fatické pacienty

Péče o imobilní pacienty v domácím prostředí – dle volné kapacity logopedů

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickými centry

Spolupráce s brněnskou klinikou LOGO (www.logo.cz)

Spolupráce s ortodoncií – Mudr. Bernát (www.smile-art.cz)

Spolupráce s Centrem léčby hlasových poruch – MUDr. Kučera (www.hlascentrum.cz)

Spolupráce s Malým divadlem Jihočeského divadla (odborný konzultant pro představení Jak jsem byl Cyrano)

Spolupráce s Okresním sdružením praktických lékařů pro děti a dorostSpolupráce se společností Parkinson, o. s.