Rekondiční pobyt pro osoby s Parkinsonovou nemocí – Soběšice 9/2020

Organizátorem byl plzeňský klub Společnosti Parkinson, z.s., pod vedením pana Valera Mičundy. Účastníci pak i z budějovického a pražského klubu.

 

Ve dnech 5.-12.9.2020 jsem pro 43 účastníků rekondičního pobytu připravila cyklus tří dvouhodinových přednášek s edukačně–stimulačním programem pro nemocné i jejich doprovod. Kromě společných přednášek účastníci pobytu absolvovali individuální konzultace s klinickým logopedem. Konzultace byly převážně směrovány k poruchám polykání ( dysfagie), poruchám artikulace v souvislosti s nastupující dysartrií, svalovými dysbalancemi atd. S každým klientem jsem řešila jeho individuální obtíže a stanovili jsme spolu plán reedukace. Každý den jsme zahájili ranní půlhodinovou rozcvičkou na oživení pohybu všech kloubů, páteře a zlepšení stability, vč.posturálních cvičení, cvičení na střed těla a hluboký stabilizační systém vůbec. Přednášky pak byly prokládány nácvikem stimulace orofaciální oblasti, procvičováním orálně motorických sekvencí, dechovými a fonačními cvičeními. V rámci podpůrné psychoterapeutické intervence jsme se zaměřili i na energetická cvičení. Všichni účastníci pracovali opravdu aktivně a s povděkem přijímali i méně tradiční podněty a informace. Všichni účastníci rekondičního pobytu obdrželi a cvičební materiál v papírové podobě a také v digitální – zájemcům byly zaslány videonahrávky ranní rozcvičky, orofaciální stimulace a energetického cvičení. Jako klinický logoped velmi ráda pracuji takto pozitivně nastavenými a motivovanými klienty. Tento způsob logopedické intervence považuji za velmi užitečný a přínosný pro všechny zúčastněné. Pozitivní zpětná vazba ze strany účastníků pobytu mi byla velkou odměnou.