Rekondiční pobyt pro osoby s Parkinsonovou nemocí – Střelské Hoštice 22. 9.- 1. 10. 2017

Na podzim se v malebné vesničce Střelské Hoštice již podruhé  konal rekondiční pobyt pro osoby s Parkinsonovou chorobou a jejich nejbližší. Většina účastníků se mezi sebou dobře znala. Po celou dobu tedy panovala přátelská a veselá atmosféra. Konaly se taneční večery s hudbou, ranní  rozcvičky v pyžamu , nejrůznější soutěže a hrátky.  Logopedická intervence probíhala intenzivně tři dny v rámci skupinové terapie, kdy byla věnována pozornost především správnému sedu a celkovému posílení středu těla. Zaměřili jsme se také na cvičení kognitivních funkcí. Individuální lekce logopedie potom zahrnovaly především cvičení koordinace dechu a hlasu, posilování svalů orofaciální oblasti a prevenci poruch polykání. Celý pobyt probíhal ve veselém a uvolněném duchu. Logopedka Mgr.Gabriela Habalová byla po celou dobu  svého působení na rekondičním pobytu k dispozici klientům i pro individuální konzultace a cvičení. Během vzájemných setkávání se i ona dozvěděla mnoho nových informací ze života Parkinsoniků , vzájemné sdílení tak bylo oboustranně přínosné.