Železná Ruda – hotel Gradl – 23. 6.- 2. 7. 2017

Hotel Grádl u Železné Rudy je skryt v srdci hlubokých lesů Šumavy. Do tohoto krásného místa naší země se opět sjeli účastníci rekondičního pobytu pro osoby s Parkinsonovou nemocí. Někteří poprvé a jiní už poněkolikáté. Pro pacienty a jejich rodinné příslušníky byl připraven bohatý program, zahrnující vedle ranních rozcviček, procházek, soutěží a her také logopedickou intervenci. Logopedie probíhala velmi intenzivně po 3 dny a to jak ve skupinové, tak individuální formě. Logopedka Mgr.Gabriela Habalová se věnovala tělu i duchu. Procvičila s klienty navození řádného držení těla a sedu, procvičovala oromotoriku, koordinaci dechu a hlasu, vysvětlovala zásady správného polykání ….Po celé dny byla zájemcům o logopedické rady k dispozici . Svými odbornými znalostmi , osobním přístupem a milou pozorností obohatila rekondiční pobyt.