Hlášení z rekondičního pobytu pro osoby s Parkinsonovou nemocí 27. 6.-2. 7. 2016

Železná Ruda

Začátkem léta proběhl další rekondiční pobyt pro pacienty s Parkinsonovou nemocí a jejich rodinné příslušníky. Již tradičně jsme se sešli na hotelu Gradl uprostřed krásné šumavské přírody.

Logopedické lekce probíhaly 1 x denně. Klienti je absolvovali rozděleni do skupin po deseti v hodinových intervalech. Logopedická intervence byla zacílena do všech oblastí souvisejících s narušenou komunikační schopností.

Program rekondičního pobytu byl pestrý a zábavný. Většina účastníků se již navzájem dobře znala ze společných klubových akcí a minulých rekondičních pobytů. Atmosféra byla opravdu velmi milá a zážitků nespočet. Klienti si domů odváželi domů mimo radosti ze setkání a společného sdílení starostí i radostí také mnoho nových užitečných informací.

Trénovali jsme korigovaný sed a stoj, posilovali svaly potřebné pro mluvení a polykání, učili se zásady správného polykání a nacvičovali polykací manévry, posilovali jsme kognitivní funkce a vůbec, starali se o blaho duše i těla.

Práci pro pacienty s Parkinsonovou nemocí považuji za velmi významnou a užitečnou.