Hlášení z rekondičního pobytu pro osoby s Parkinsonovou nemocí 20.-29. 6. 2014

Ve dnech 20.-29. 6. 2014 proběhl na hotelu Gradl v Železné Rudě rekondiční pobyt pro 36 Parkinsoniků a jejich rodinné příslušníky. Akci provázelo slunečné počasí a výborná nálada všech zúčastněných. Každodenní povinnosti a úkoly v oblasti fyzioterapeutické, psychoterapeutické, logopedické i společenské všichni plnili s radostí a záviděníhodným entuziasmem, zcela podle hesla: „Život s Parkinsonovou nemocí je život, kde každý den je výzvou“. O kondici účastníků dbala cvičitelka paní Macková a pan Holub, který měl na starosti sportovní hry ( petang, šipky, střelbu, ping pong). Mnozí podali neuvěřitelné sportovní výkony.

Zúčastnění byli rozděleni do 3 skupin po 12-ti osobách a v těchto skupinkách absolvovali denně 60 minut logopedie. Pro většinu nemocných to bylo první setkání s cílenou logopedickou intervencí, zaměřenou přesně na problematiku poruch komunikace v důsledku onemocnění Parkinsonovou chorobou. Každá lekce logopedie byla zaměřena na jinou oblast problémů a skládala se ze tří hlavních částí – obsahovala seznámení s logopedickou teorií a související terminologií, nácvikem praktických dovedností, individuálním poradenstvím a na závěr s výukou relaxačních technik. Klienti byli postupně seznámeni s technikou správného sezení , dechovým a hlasovým cvičením, s technikou nácviku správných prozodických faktorů řeči, s nácvikem uvolnění mimického svalstva. Probrali jsme základní cviky myofunkční terapie a orofaciální stimulace. Trénovali jsme také artikulaci, hlasité čtení a rytmizaci řeči. Společně jsme procvičovali jemnou motoriku i grafomotoriku, důležitou pro udržení čitelnosti písemného projevu (jako prevenci zmenšování písma). Účastníci byli seznámeni i s terapeutickými pomůckami (trojhranný program na psaní, masážní strojek na orofaciální stimulaci, pomůcky na dechová cvičení atd.)

Byl čas i na zábavu a relaxaci. Mezi vrcholy zábavy patřilo jistě spartakiádní odpoledne, kdy jednotlivé kluby představily své nacvičené skladby. Nechyběly transparenty, řízné pokřiky z tribuny (terasy hotelu) a ani kouzelné cvičební úbory. S velkým zájmem se setkaly i další hry a soutěže, např. soutěž v poznávání přátel na fotkách z dětství. Pobyt pak zpříjemňovaly i verše z řad vlastních autorů.

Rekondiční pobyt byl velmi zdařilou a záslužnou akcí. Za úspěchem této akce stojí jak dobře organizačně zvládnutá práce ing. Bohunky Šindelářové a jejího pomocného týmu, tak osobní angažovanost všech účastníků. Každý se snažil přispět ke zdaru pobytu, ať už napečenými dobrůtkami, vyrobenými dárečky, uháčkovanými kloboučky, hrou na harmoniku a nebo vyprávěním anekdot.

Účastníci rekondičního pobytu prožili zajímavý týden. Zacvičili si, procvičili si své znalosti a dovednosti, získali nová přátelství a přitom zažili i spoustu legrace a zábavy. Velmi kladně hodnotili nové informace a praktické dovednosti z oblasti logopedie. Po každé logopedické lekci obdrželi naukový a cvičební materiál, který si odvezli domů. Ve svém bydlišti pak mohou oslovit příslušného klinického logopeda a pokračovat v logopedické edukaci nebo reedukaci.

Mgr.Sofie Ritterová, klinický logoped
Logogopedická ambulance Centrum řeči, s.r.o.
České Budějovice