Hlášení z tábora 11.-17. 8. 2013

Jako Wakana Ina podávám hlášení…

…o tom, jak indiáni na logopedickém táboře, konaném ve dnech 11.-17. 8. 2013 na Nesměmi, odhalili tajemství Zlatého potoka. Děti s vadnou výslovností byly vřazeny do družin ke správně mluvícím kamarádům.

Spolu se svými instruktory se zapojily do programu v rámci celotáborové hry, motivované životem indiánů. Po snídani a po obědě absolvovaly individuální logopedický výcvik. Každý indián získal svůj logopedický sešit a sešit na rozvoj grafomotoriky. Poslední den při vyhodnocení celotáborové hry navíc i speciální diplom za vzornou výslovnost, valounek zlata, lapač zlých snů a spoustu dalších odměn.

Děti si vyrobily vlastní indiánský oblek a luk se šípy, absolvovaly velké výpravy, bitvu kaší, rýžování zlata… musely splnit spoustu úkolů a vyluštit tajemný vzkaz a prosbu šamana Keketawy. Pro většinu dětí pak byla největším zážitkem možnost celodenního kontaktu se zvířaty: koníkem Lady, dvěmi činčilami, dvěmi myškami bodlinatými, dvěmi morčaty, pejskem a korelou. Fotodokumentace a rozzářené dětské oči jsou svědectvím o krásném prázdninovém dobrodružství.