Hlášení z tábora 20.-27. 8. 2016

Logopedický tábor Sen noci Svatojánské – Nesměň – 20. 8. 2016-27. 8. 2016

Pod ochrannými křídly organizace 1. středisko Zálesák České Budějovice se uskutečnil další běh letního tábora pro děti s vadami výslovnosti. Cílovou skupinou jsou děti mladšího školního věku, které jsou klienty logopedických ambulancí a potřebují upevnit trénované hlásky a dovednosti, související s narušeným komunikačním systémem.

Letošní tábor se nesl v duchu tajných přání a snů. Hlavní táborovou hru pojala její autorka a organizátorka tábora paní Petra Coufalová jako návrat do Snu noci svatojánské. Děti plněním táborových úkolů v tematicky zaměřených hrách získávaly balónky. Tyto balónky s přáníčky postupně zaplnily korunu pohádkového stromu.

Za svítání pod rukou vládce Slunce strom rozevřel svou korunu a balónky naplněné dětskými sny a přáními vyletěly do světa. Některá přání byla splněna ihned a děti si z tábora odvážely živou myšku, rytířský meč či jednorožce z brambory… Mohly se přejíst pizzou, zastřílet si z luku, lovit létající ryby či stopovat mamuta… Především si odvážely zkušenost, že i v dnešním přetechnizovaném světě je místo pro sny a fantazii. Děti, které chodily do táborové školy, absolvovaly 2x denně individuální 3o-ti minutovou logopedickou lekci pod vedením klinického logopeda.

Každý žáček si domů mimo nových dovedností a znalostí odvezl sešit plný logopedických hrátek, úkolů a tréninkového materiálu.