Hlášení z tábora 16.–22. 8. 2015

Letní tábor (Nesměň) s logopedickou péčí v roce 2015

Letošní tábor TEMPLÁŘI proběhl v duchu hledání Svatého Grálu a všichni jsme se posunuli v čase – do doby rytířů. Každé z dětí muselo projít těžkými zkouškami na cvičišti i na bojišti proto, aby mohlo být pasováno Velmistrem řádu na opravdového rytíře.

Meč, štít, luk i šípy si musel každý z budoucích rytířů řádně zasloužit. Nebylo místo na podvody a kupčení. Všichni rytíři čestně bojovali a ctili pravidla řádu. Mnozí rytíři též byli za svou čest a odvahu vyznamenáni. Mudrc (alias logopedka v utajení ), který dočasně u družin pobýval, pak mnohé z rytířů různým moudrům učil a nejednoho rytíře v dovednosti slova zdokonalil… 11 rytířů v artikulaci velkého pokroku dosáhlo…

Skvělé zážitky na celý život! Kdo byl a prožil to s námi, ten ví!